Dataskyddspolicy för Haetta Produkter med hemsida www.haetta.se

§ 1 INFORMATION AVSEENDE INHÄMTANDE AV PERSONUPPGIFTER

(1) Information som ges i detta dokument avser insamlandet av personuppgifter i samband med användandet av denna hemsida. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

(2) Personuppgiftsansvarig i enlighet med definitionen i artikel 4 punkten 7 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) är Haetta Produkter.

Du kan kontakta ansvarig hos oss genom att e-posta till info@haetta.se eller posta till postadress Haetta Produkter, Nipvägen 23, 904 34 UMEÅ.

(3) När du kontaktar oss genom e-post eller genom vårt kontaktformulär sparar vi de personuppgifter som du ger oss (e-postadress, namn och telefonnummer om du angivit detta). Personuppgifterna sparas för att vi ska kunna besvara dina frågor. När vi inte längre behöver personuppgifter kommer vi att ta bort eller begränsa hanteringen av personuppgifterna för det fall att vi måste behålla uppgifterna på grund av krav uppställda i lag.

(4) Vi undviker att använda oss av externa tjänsteleverantörer för att tillse att hemsidan fungerar som den ska. Om extern part anlitas ges inte denna åtkomst av personuppgifter.
Sker avsteg från detta så kommer du informeras.

För att kunna erbjuda Klarnas betalningstjänster behöver dock betalningsrelaterade uppgifter delas med dem. Läs mer här på Klarnas dataskyddspolicy https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

§ 2 DINA RÄTTIGHETER

(1) Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter:
– Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter
– Rätt till radering eller rättning av dina personuppgifter
– Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
– Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter
– Rätt till dataportabilitet

(2) Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår hantering av dina
personuppgifter.

§ 3 INHÄMTANDE AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBSIDA

(1) Om du bara använder vår hemsida utan att registrera dig eller skicka någon information till oss inhämtar vi endast de personuppgifter som din webbläsare skickar till våra servrar. För att du ska kunna få tillgång till vår hemsida samlar vi in nedan angivna uppgifter om dig. Uppgifterna är nödvändiga för att visa vår hemsida och för att garantera dess stabilitet och säkerhet (laglig grund för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) punkten f GDPR):

– IP adress
– Datum och tid för förfrågan
– Tidsskillnad från GMT
– Innehåll i förfrågan (särskild sida)
– Tillgångsstatus/http-statuskod
– Mängden data som överförs vid varje tillfälle
– Hemsidan från vilken förfrågan kommer ifrån
– Webbläsare
– Operativsystem och gränssnitt
– Språk och version av webbläsarprogram

(2) Utöver de uppgifter som anges ovan sparas även cookies på din dator när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som sparas på din hårddisk genom din webbläsare på så sätt att viss information sänds till platsen där en cookie sätts (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator utan de förbättrar och effektiviserar endast din användarupplevelse.

(3) Användning av cookies:
a) Vi använder cookies på vår webbplats för att samla besökarstatistik, för reklamändamål och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vid behov kan vi uppdatera den här informationen från tid till annan. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få den senaste informationen om de cookies vi använder på vår webbplats.

Om du har ett användarkonto hos oss använder vi också cookies för att identifiera dig när du besöker vår hemsida på nytt för att du ska slippa logga in vid varje besök.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter cookies kommer cookies att placeras på din enhet så snart du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies, vilken typ av cookie bestäms av den tid cookien lagras på din enhet. De två typerna av cookies är: permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Dessutom skiljer sig cookies från första part (vår domän) mot cookies från tredje part.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett visst satt utgångsdatum. Hur lång tid det tar innan cookien raderas varierar beroende på vilket syfte cookien har. Du kan ta bort cookies när du vill genom att gå in på säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Temporära cookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen. Dessa cookies skickas sedan mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas så fort du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din dator kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Flash cookies som används på hemsidan sparas inte av din webbläsare men av ditt Flash plug-in. Vi använder oss också av HTML5 objektlagring vilket sparas lokalt på din enhet. Objekten används för att spara nödvändig data oberoende av vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att vi ska behandla Flash cookies måste du installera ett tillägg t.ex.

”Better Privacy” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller
Adobes Flash Killer Cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användandet av HTML5
objektlagring genom att ändra inställningarna på din webbläsare till hemligt läge. Vi rekommenderar även att du på regelbunden basis tar bort cookies och rensar din webbläsarhistorik.

Cookies från första part (första-parts-cookies) placeras av webbplatsen som du besöker (t.ex. cookies placerade av vår domän för att vår sida skall gå att använda optimalt).

Ditt samtycke:
Genom att ställa in din webbläsare för att acceptera cookies och besöka vår webbplats, ger du ditt samtycke till vår användning av cookies på denna webbplats.

Kan jag återkalla mitt samtycke?
Ja. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du ta bort cookies som är lagrade på din enhet i dina webbläsarinställningar. Dessutom, om du vill förhindra att cookies lagras på din enhet, behöver du ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kanske inte webbplatsen fungerar som den ska eller inte alls.

§ 4 ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE AV VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

(1) Om du har samtyckt till vår hantering av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse får då påverkar för huruvida vi får behandla dina personuppgifter.

(2) Om vi grundar vår hantering på ett annat berättigat intresse kan du återkalla ditt samtycke till vår hantering av dina personuppgifter. Så är fallet om hanteringen av dina personuppgifter inte är nödvändigt för genomförandet av vårt kontrakt med dig vilket alltid är angivet av oss i efterföljande beskrivningar av funktioner. När du använder dig av rätten att återkalla ditt samtycke kan vi komma att fråga dig om anledningen till varför du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter. För det fall att det är fråga om en riktig återkallelse kommer vi att se över situationen och antingen upphöra eller begränsa vår behandling av personuppgifter eller förklara våra skäl för att fortsatt behandla dina
personuppgifter.

(3) Du kan återkalla ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter för annonsering och analys när helst du vill. Du kan informera oss om din återkallelse genom att kontakta oss genom att skicka ett meddelande enligt de kontaktuppgifter som angivits i det rättsliga meddelandet.

§ 5 ANALYS AV HEMSIDAN

(1) Denna webbsida kan komma att använda sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som sparas på din dator och tillåter en analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om din användning av hemsidan genom cookien överförs generellt sätt till Googles servar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverat för hemsidan kommer din IP-adress först att bli förkortad av Google inom EU/EES-området innan den överförs till USA, vilket innebär att det inte gå att koppla IP-adressen till dig. Endast i exceptionella fall kommer den fullständiga IP-adressen överföras till Googles servrar i USA och förkortas där. På Bolagets vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, framställa rapporter över dina aktiviteter på hemsidan samt tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av hemsidan för Bolagets räkning.

(2) IP-adress som överförs från din webbläsare inom Google Analytics är inte sammankopplad med andra uppgifter från Google.

(3) Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra ändringar i din webbläsare. Gör du det finns det dock risk att du inte kan använda alla funktioner på denna hemsida. Du kan förhindra att data som inhämtats med en cookie och som relaterar till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) från Google samt hanteringen av den datan av Google. Detta gör du genom att ladda ned och installera ett plug-in (insticksprogram) för din webbläsare som du kan hämta på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Om denna hemsida kommer att använda Google Analytics tillägget ”_ anonymizeIp()” aktiveras. Tillägget gör så att IPadresser behandlas i dess förkortade form, vilket exkluderar möjligheten att koppla IP-adressen till en fysisk person. Alla personliga kopplingar till de uppgifter som samlas kommer därför att exkluderas och alla personuppgifter kommer att tas bort omedelbart.

(5) Vi kan komma att använda Google Analytics för att analysera din användning av vår hemsida och för att då kunna förbättra hemsidan. Den statistik som då erhålls från hemsidan kan användas för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA vill vi upplysa om att Google är med och följer reglerna i EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den lagliga grunden för behandlingen av Google Analytics är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

(6) Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användning:
http://www.google.com/analytics/terms/se.html; översikt av dataskydd:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv, dataskyddspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

(7) Hemsidan kan komma använda sig av Google Analytics för att spåra din trafik mellan olika enheter genom ett användar-id. Du kan då deaktivera denna spårning genom funktionen ”Opt out of Google tracking”.